تبلیغات
✗כפֿتــرآטּـہ✗ - متن هیپ هآپــ ـیـی
✗כפֿتــرآטּـہ✗

.

آقا ما نه خاصّـــــــــیم!

×نه آسیــــــــم...!

ما ، فقط دورمون کلی رفیق " خاٌــــص " داریم...بخدا
___________________________________________________
✖زِنــدِگیــ یـــآدّمــ بیــآر کِیــــآکُشـــتنًمــــ کیـــآ پُشتًـــــمـ بُودنــــ حــآلــآ دُشمّنـنـــ هِهـــ ✖
____________________________________________________
بقیه تو ادامه

??✋٭☆★٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭★☆٭✋??

☜بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم•••

✘ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم•••

☜بآشه شُمآ خِیلی خَفَن•••

✘وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن•••

☜بآشه شُما خُوشْکله جَمع•••

✘امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ•••

☜بآشه شُمآ بِهتَرینْ•••

✘شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ•••

☜بآشه شُمآ تو دِل برو•••

✘وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو•••

☜بآشِه مآ لآشى•••

✘وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشى•••

 

(¯`*•.¸♥♫ ♫ ░L░O░V░R░-░9░9░ ♫ ♥¸.•*´¯) ♥♥♥♥ 

 

☜♚َعصابَم مِثله چشمات سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل

 

☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ كُن ✘ تا تیكه پــــــــاره نَشُدی ✘♚☞

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

+آهـــــآی جِنـــــآبِ خــــآص: ×آرعـــــ بآ تــُـــوام× فَرقـِــــه سَرِت میدونــیـــ کُجـــــآست؟؟؟ + دوســـــ داشتنـــــت 【دَقیـــــق بُخــُـــوره هـــــمون جـــــآ】

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

هـَــر چِقَــــــدرَمْ بیخیـــال✖✖✖
∽≈≅بـاشـــــــــــی≅≈∽

 

بـــازَم یِــــه مُشـــــــــت✖✖✖
∽≈≅لاشــــــــــــی≅≈∽

 

نِمیــذارَنْ تـــو حالِ خــودِت✖✖✖

 

∽≈≅بـاشــــــــــــی≅≈∽

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

ببیـــــــــن....بــآرون کـ ـ ـه سـهـ ـ ـله!!!!

 

 زیـ ـ ـ ـ ـ ر فشـ ـ ـ ـ ـ آر مستقیـــــــــم شیلنگ آتش نشــانـ ـ ـی هم....

 

 یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآدت نمیـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ فتم!!!!!!

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

مَنو میندآزی تو گله گُرگآ وَلی مَن بَرمیگَردَم بآ رَهبَری اونآ.. (;

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 

✘↞از زنــدگــــــے خســتمـــــُو تمـــومـــه رنگـــــــاش↠✘ ↡↟تــو امروز مـــوندم چه بــرســه بــه فـــــــرداش↡↟ 

>●<مــن هــنــوز هــمــــــون کــوهِ ☜غــــــُــرورم>●<
☞✖↚که یه حســـــے کمـــــه تـو تمـــــومه درداش↛✖

 

★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

فِــکر کّردیـــ بِـــریـ میِمیـــرّم؟!!

 

هـــــهِ!!
نّ بــآّبــآ بّـــقیِهــ دآرّنـــ جآتُـــومیـِگیرّنـــ!!

 [ چهارشنبه 5 آذر 1393 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ vida jr ] نظراتJiRaS tHeMe