تبلیغات
✗כפֿتــرآטּـہ✗ - عشق یک طرفه..
✗כפֿتــرآטּـہ✗

.

رﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ….
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
 ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ 
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ 
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
 ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ 
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ 
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ !! 
ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ . ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ . ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ …


بقیه در ادامه.
.
.
.
.

سالهاست،از زندگى من... لحظه هایى را دزدیده اى... كه تمام این لحظه ها... با نام تو یكى شده اند.
.
.
.
.
درد من آدم برفی ای ست که عاشق آفتاب شده .. و این خلاصه ی همه، داستان های عاشقانه جهان است
.
.
.
گاهی سخت میشود... دوستش داری و نمیداند دوستش داری و نمی خواهد دوستش داری و نمی آید دوستش داری و سهم تو ازبودنش فقط تصویری است رویایی درسرزمین خیالت دوستش داری وسهم تو ازاین همه تنهـــــــــــــــایی است
.
.
.
 

درسته ندارمت... درسته همه ی وجودت مال اونه.. درسته حتی هوایی که توش نفس میکشی سهم من نیست.. درسته کنج قلب سنگیت یه جای کوچیکم ندارم.. امـــــــــــــــــــــــا... نمیتونی به خوابم نیای..میدونی چرا؟ چون توی خواب: مال خودمی..توی خواب دارمت...! توی خواب همه ی وجودت مال منه.. توی خواب توی همون هوایی که نفس میکشی..نفس میکشم.. تو خواب توی اون قلب مهربونت فقط من جا ندارم.. ای کــــــــــــاش هیچ وقت از خ..و..ا..ب.. بیدار نشم..

[ یکشنبه 17 خرداد 1394 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ vida jr ] نظراتJiRaS tHeMe